11

Inom hemtjänsten så värderar vi högt
att var och en ska få de insatser, vård och omsorg den har rätt till.

Hemassistans i Varberg är kända för
att ge service och omtanke

2

Vi är även grossister inom förbrukningsmaterial:

vinylhandskar

nitrilhandskar

handdesinfektion

inkontinenshjälpmedel

3

Att glädjas och få göra det
man tycker är roligt är
en viktig del av livet

4

5

Vi har sedan 2009 även varit
grossister av förbrukningsmaterial...

6

Valfrihet - Kompetens - Omtanke

Välkommen till HemAssistans i Varberg AB

Valfrihet – Kompetens – Omtanke

Personlig Assistans – HemAssistans i Varberg AB är godkända av Socialstyrelsen för att bedriva Personlig Assistans enligt lagen om stöd och service, LSS/LASS.

HemAssistans i Varberg AB har avtal med Varbergs kommun att bedriva hemtjänst inom kundvalet i Varbergs kommun.

HLR-utbildning – HemAssistans i Varberg AB utbildar din personal i hjärt- och lungräddning.

Uthyrning av personal – HemAssistans i Varberg AB hyr ut omvårdnadspersonal till andra vårdföretag/sjukhus.

Förbrukningsmaterial – Våra förbrukningsmaterial och produkter hittar du på www.omtankeokompetens.se

© Copyright - Hemassistans